Digitaalinen markkinointi

digitaalinen markkinointi, markkinointistrategia, myyntistrategia, markkinointi
Markkinointi on tärkeää, koska on mahdotonta tehdä kauppaa, jos asiakas ei tiedä yrityksestäsi ja luota tarjoamaasi ratkaisuun. Markkinoinnin johtamisen keskeisin tehtävä on määritellä asiakkaan ostopolku tietoisuuden rakentumisesta kaupan klousaamiseen ja ottaa vahvasti kantaa asiakkaan elinkaaren kaikkiin vaiheisiin.

Esipuhe

Markkinointi on tärkeää, koska on mahdotonta tehdä kauppaa, jos asiakas ei tiedä yrityksestäsi ja luota tarjoamaasi ratkaisuun. Myyntiprosessi saa alkunsa siitä, että asiakas saadaan tietoiseksi tuotteesta tai palvelusta, saadaan kiinnostumaan, rakennetaan osapuolten välille luottamus ja lopulta päädytään kauppaan. Nykyään tämä prosessi on sekä tehokkainta että kustannustehokkainta toteuttaa sähköisessä ympäristössä. Markkinoinnin johtamisen keskeisin tehtävä on määritellä asiakkaan ostopolku tietoisuuden rakentumisesta kaupan klousaamiseen ja ottaa vahvasti kantaa asiakkaan elinkaaren kaikkiin vaiheisiin.

Markkinointi on kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla yritys pyrkii hankkimaan uusia asiakkaita ja säilyttämään olemassa olevat

Yrityksen kannattaa siis panostaa markkinointiin – ja ennen kaikkea digitaaliseen markkinoitiin. Tuloksekas myynti ja onnistunut markkinointi eivät ole mitään mystistä avaruustiedettä, jota tehdään taianomaisilla myyntimiehen taidoilla, vaan ne ovat setti systemaattisia toimenpiteitä, joita toteutetaan järjestelmällisesti ja jatkuvasti. Digitaalisen markkinoinnin ratkaisut ovat tässä korvaamattomia apuvälineitä.

Miksi suomalaisten yritysten tulisi panostaa nykyaikaiseen digitaaliseen markkinointiin?


Digitaalisen markkinoinnin hyödyt

Nykyaikaisilla sähköisen eli digitaalisen markkinoinnin ratkaisuilla markkinointibudjetin kohdentaminen tuottavimpiin kohteisiin ja toimenpiteisiin on parhaimmillaan äärimmäisen tehokasta perinteiseen mediaan verrattuna. Pari tekijää, jotka erottavat  digitaalisen markkinoinnin perinteisistä markkinoinnin keinoista ovat markkinointiviestinnän tarkka kohdentaminen sekä tehokas seuranta.

Digimarkkinointi mahdollistaa aikaansaatujen tulosten äärimmäisen tarkan seurannan ja näin myös toiminnan jatkuvan, systemaattisen kehittämisen. Laadukkailla digitaalisen markkinoinnin ratkaisuilla on mahdollista saavuttaa merkittävää kilpailuetua toimialasta riippumatta.

Lue artikkeli, niin tiedät, mistä kilpailijasi kuiskivat!

Myyntisuppiloa tarkasteltaessa puhutaan niin sanotuista konversioprosenteista, eli siitä, kuinka monta prosenttia vaikkapa nettisivukävijöistä saadaan tilaamaan uutiskirje ja kuinka suuri osa tietyn markkinointioppaan lataajista kääntyy kaupaksi. Konversio-optimointi on yksi tehokkaimmista keinoista parantaa yrityksen katetta.

Opas esittelee digitaalisen markkinoinnin hyötyjen lisäksi digimarkkinoinnin eri kanavia ja työkaluja. Oppaassa pohditaan myös sitä, millaisia edellytyksiä yriyksellä tulee olla, jotta panostaminen digitaalisen markkinoinnin kehittämiseen on järkevää ja jotta panostuksilla aikaansaadut tuotokset saadaan ulosmitattua liiketoiminnan tuloksiksi mahdollisimman tehokkaasti.

Tunnettuuden lisääminen

Laadukas digitaalinen markkinointi lisää tehokkaasti niin pienen kuin suurenkin yrityksen tunnettuutta, koska pääosin yleisö päättää, mikä tarina on kiinnostava. Erinomainen esimerkki ’yritystä suuremmasta tunnettuudesta’ ja huimasta näkyvyyden lisäämisestä on Jounin kauppa, jonka Facebook-tykkääjien määrä on merkittävästi suurempi kuin vaikkapa Prisman vastaava. Näkyvyys on ehdottomasti kääntynyt Jounin kauppan kohdalla myös liiketoiminnan tuloksiksi. Kiinnostava ja aito tarina auttaa erottautumaan ja erilaistumaan tehokkaasti kilpailijoiden viestinnästä.

Digitaalista markkinointia on helppo kohdentaa ja seurata

Digitaalisen markkinoinnin ainutlaatuinen hyöty on kustannusten hallittavuus. Onnistuneella tarinallistamisella näkyvyyttä voidaan saavuttaa merkittävästi jopa ilmaiseksi! Digimaailmassa pienikin yritys voi kilpailla onnistuneesti orgaanisessa näkyvyydessä jopa globaalien kilpailijoiden kanssa. Saavutettu näkyvyys on toki pystyttävä kääntämään myös liiketoiminnan tuloksiksi.

Luottamuksen herättäminen

Digitaalisen markkinoinnin perussääntö on se, että jos et löydy Googlesta, et ole olemassa. Jos taas olet esim. orgaanisten hakutulosten ykkönen, ‘omistat’ kyseisen teeman ja olet asiakkaan mielestä aihealueen korkein auktoriteetti. Ammattimaisuutta huokuvilla sisällöillä, luottamusta herättävällä visuaalisella ilmeellä ja vahvalla näkyvyydellä yleisimmissä hakukoneissa (Google, YouTube…) rakennetaan asiakkaalle vankka luottamus, joka tasoittaa myynnin tietä poistaen asiakkaan epävarmuutta jo etukäteen.

Markkinointiviestinnän personointi

Personoidun markkinointiviestinnän kohdentaminen asiakkaalle joko asiakkaan itse syöttämien tai profiloinnin perusteella saatujen tietojen avulla on ehdottomasti nykypäivää. Kun viestinnän personointi toimii tehokkaasti, pääsee yritys tarjoamaan ratkaisuaa asiakkaalle entistä oikea-aikaisemmin, täsmälleen oikealla sanomalla. Näin voidaan välttää ‘kaikkea kaikille’-tyyppistä viestintää.

Kun viestinnän personointi toimii tehokkaasti, pääsee yritys tarjoamaan ratkaisuaa asiakkaalle entistä oikea-aikaisemmin

Evästeiden (cookies) avulla asiakasdataa voidaan rikastaa entisestään. Evästeiden avulla on mahdollista seurata asiakkaan kiinnostuksen kohteita yrityksen nettisivuilla ja luoda tätä kautta käsitys siitä, mistä asiakas on kiinnostunut ja milloin on oikea hetki aloittaa aktiivinen myyntityö.

Huippumarkkinoijat käyttävät kohdennettua sähköpostimarkkinointia 4,2 kertaa todennäköisemmin kuin alisuoriutujat. – Salesforce

Asiakastili on ns. ‘ultimatum’-ratkaisu asiakkaan profilointiin, koska tässä tapauksessa asiakas on itse syöttänyt halutut / haluamansa tiedot yrityksen tietokantaan. Yritys pääsee käyttämään kaikkea asiakkaan syöttämää ja kerryttämää dataa hyväkseen arvioidessaan oikeaa hetkeä tarjota asiakkaalle eri toimintavaihtoehtoja. Myyjälle kaikki taustatieto muun muassa asiakkaan kiinnostuksenkohteisiin liittyen on kultaakin arvokkaampaa.

Määrän kasvattaminen ja konversioprosenttien parantaminen (konversio-optimointi)

Laadukkailla digitaalisen markkinoinnin ratkaisuilla saadaan myyntisuppilo natisemaan liitoksissaan suppilon jokaisessa vaiheessa. Systemaattisesti rakennettu digimarkkinoinnin prosessi pitää myös potentiaaliset asiakkaat tasokkaan – parhaassa tapauksessa automatisoidun – viestinnän piirissä hamaan tulevaisuuteen. Vaikka asiakas ei ostaisikaan ‘ensimmäisellä kierroksella’, hän kokee saavansa yrityksen viestinnästä sellaista lisäarvoa, että haluaa saada yrityksen hyödyllisiä viestejä jatkossakin. Näin kauppa on mahdollista kääntää voitoksi lähitulevaisuudessa. Ratkaisun tarjoaja on paikalla juuri oikealla hetkellä ostoikkunan avautuessa. Tämä on erityisen tärkeää, koska harvalla yrityksellä on varaa hukata suurinta osaa potentiaalisista asiakkaistaan.

Kuva 1, Laadukas digitaalisen markkinoinnin prosessi, sähköinen markkinointi, digimarkkinointi, Tapani Määttä Kasvujohtaminen
Laadukas digitaalisen markkinoinnin prosessi mahdollistaa sen, että vaikka asiakas ei ostaisikaan ’ensimmäisellä kierroksella’ hän kokee saavansa yrityksen viestinnästä sellaista lisäarvoa, että haluaa säilyä viestinnän piirissä.

 

Liidien generointi ja valmistelu / vaaliminen (lead nurturing)

Markkinoinin tehtävä on tehdä myynti tarpeettomaksi. Markkinoinnilla onnistutaan kuitenkin tekemään vain hyvin harvoin (jos koskaan) myyntiä täysin tarpeettomaksi. Vaikka markkinoinnilla voidaan tähdätä suoriin verkossa tapahtuviin ostotapauhtumiin, niin usein markkinoinnin tehtävänä on tuottaa myynnille riittävästi mahdollisimman laadukkaita liidejä.

Jokaista uutiskirjeen lataajaa kannattanee vain aniharvoin pitää puhtaana liidinä. Nämä yrityksen keräämät kontaktit ovat vasta ensimmäisen vaiheen prospekteja, joita aletaan valmistelmaan laadukkaalla viestinnällä myyntisuppilon seuraavaan vaiheeseen – liideiksi.

Jokaista uutiskirjeen lataajaa kannattanee vain aniharvoin pitää puhtaana liidinä

Yleisimpiä liidien muodostamiseen käytettyjä materiaaleja ovat erilaiset pikaoppaat ja ilmaiset verkkokurssit. Sisällön formaatti ei kuitenkaan ole määrittelevä tekijä liidien tuottamisessa. Ostohalukkaille asiakkaille tulee sisältömuodosta riippumatta tarjota kiinnostavaa ja lisäarvoa tuottavaa materiaalia, joka vakuuttaa asiakkaan yrityksen osaamisesta sekä palvelun laadusta.

Vaikka liidien generointi lienee digitaalisen markkinoinnin yleisin tehtävä, on etenkin B2C-bisneksessä tärkeää huomioida, että verkossa tapahtuvat suorat ostotapahtumat verkkomaksuilla tai erilaisilla rahoitusvaihtoehdoilla on yrityksen näkökulmasta erittäin tavoiteltavia vaihtoehtoja. Näiden avulla kassan kiertonopeus on aina huomattavasti nopeampaa ja hallitumpaa kuin laskutettaessa.


Digitaalisen markkinoinnin kanavat

Google

Google on ylivoimaisesti käytetyin hakukone ja jo aiemmin tuli todettua, että yrityksen nettisivujen löytyminen Googlessa joko AdWords-mainonnan kautta tai orgaanisten hakutulosten puolelta on olennaisen tärkeää. Yrityksen nettisivujen löytyminen keskeisimmillä avainsanoilla sekä ostettujen että orgaanisten hakutulosten keulapaikalta luo potentiaaliselle ostajalle vahvan mielikuvan alan auktoriteetista ja markkinajohtajuudesta.

Kuva 2, Hakutulosten perusteella auktoriteetti, Kasvujohtaminen Tapani Määttä
Yrityksen löytyminen keskeisimmillä avainsanoilla sekä ostettujen että orgaanisten hakutulosten keulapaikalta luo potentiaaliselle ostajalle vahvan mielikuvan alan auktoriteetista.

Nettisivut

Yrityksen nettisivusto kannattaa rakentaa niin, että asiakkas löytää sieltä selkeästi vastauksen/ratkaisun hakemaansa kysymykseen tai ongelmaan. Hakukoneet – etunenässä Google – ovat varsin älykkäitä ja ne tykkäävät samanlaisesta sisällöstä kuin ihmisetkin. Nettisivujen kannattaa myös olla mahdollisimman suoraviivaiset, jotta potentiaalinen asiakas ohjautuu kuin automaattisesti suorittamaan haluttuja toimenpiteitä – esim. lataamaan kiinnostavan liidimateriaalin. Vältä siis turhien toimintavaihtoehtojen tarjoamista.

Kampanja- eli laskeutumissivut

Kanpanja-/laskeutumissivuja hyödynnetään yleisesti silloin, kun lanseerataan uusia tuotteita ja palveluja tai vaikkapa potentiaalisia asiakkaita kiinnostavia sisältöjä liidien keräämistarkoituksessa. Kampanjasivut voivat olla yrityksen nettisivujen alasivuja tai omia ‘domainejaan’ kampanjan luonteesta riippuen.

Blogi

Blogi on tehokas tapa tuoda potentiaalisten ostajien tietoisuuteen yrityksen ydinosaamista sekä kuulumisia. Blogi on huomattavasti parempi ratkaisu kuin vaikkapa ‘Ajankohtaista’-palsta, koska blogissa vanhemmatkin tekstit voivat hyödyttää lukijoita kun taas ajankohtaiset aiheet vanhentuvat sisältönä nopeasti ja vaativat jatkuvaa ylläpitoa. Avainkysymys on, löytyykö yritykseltä omaa sisällöntuotto-osaamista, vai kannattaako sisältöä ostaa ulkopuoliselta toimittajalta, joka muokkaa yrityksen osaamisen lukijaa kiinnostavaan ja ammattimaiseen muotoon. Jos sisällöntuotto-osaamista ei löydy, niin on arvioitava, kuinka paljon yritys on valmis panostamaan / yrityksen kannattaa panostaa jatkuvaan ulkoistettuun sisällötuottoon (ROAS-laskelma). Parhaimmillaan hyvä blogi voi olla jatkuva liidien lähde.

Blogi on huomattavasti parempi ratkaisu, kuin vaikkapa ‘Ajankohtaista’-palsta, koska blogissa vanhemmatkin tekstit voivat hyödyttää lukijoita

Verkkokauppa

Perinteisesti verkkokaupat ovat premium-verkkokauppoja, joissa myydään yrityksen tuotteita ja palveluja. Verkkokauppa-alustat ovat niin kehittyneitä, että käytännössä koko yrityksen nettisivusto kannattaa rakentaa suoraan verkkokauppa-alustalle, jos yrityksen liiketoiminta painottuu merkittävässä määrin verkkokauppamyyntiin.

Toinen näkökulma asiaan on ns. freemium-verkkokauppa, jossa ‘myydään’ asiakkaalle hyödyllisiä sisältöjä yritykselle arvokasta asiakastietoa vastaan. Tällöin tavoitteena on kerätä yrityksen myynnille laadukkaita, kuumia liidejä.

Some-kanavat

Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Instagram, Pinterest, Google Plus+, Snapchat… Erilaisia sosiaalisen median kanavia on todella paljon ja pienen tai suuremmankaan yrityksen on tuskin tarkoituksenmukaista olla aktiivinen niissä kaikissa. Some on kuitenkin erittäin tehokas tapa haalia verkostoonsa uutta ja kiinnostavaa yleisöä. Pk-yrityksen kannattaakin valita edellä olevasta listasta (tai sen ulkopuolelta) itselleen 1-3 merkityksellisintä kanavaa ja keskittyä niiden tehokkaaseen haltuunottoon.

Erilaisia sosiaalisen median kanavia on todella paljon ja pienen tai suuremmankaan yrityksen on tuskin tarkoituksenmukaista olla aktiivinen niissä kaikissa

Some-kanavien valinnan kriteerinä kannattaa pitää ensisijaisesti sitä, missä kanavassa uskoo tavoittavansa parhaiten potentiaalisimma asiakkaansa. Jokaisessa kanavassa jatkuva ja laadukas sisälllön tuottaminen on kuitenkin avainasemassa. Sisällötön Facebook-sivu voi siis olla huonompaa markkinointia kuin ei sivua laisinkaan. Suomessa kävijämääriltään merkittävimpiä kanavia ovat Facebook sekä YouTube ja etenkin nuorempien asiakkaiden keskuudessa merkittävässä roolissa on Instagram sekä Snapchat. Esimerkkinä some-markkinoinnin edelläkävijöistä mainttakoon Gary Vaynerchuk.

Asiakastili

Kuten jo edellä mainittiin, asiakastili on hyvin edistyksellinen ratkaisu silloin, kun halutaan päästä kiinni juuri tietyn asiakkaan ostotarpeeseen juuri oikealla hetkellä. Asiakastili ei kuitenkaan ole toimiva ratkaisu, jos yrityksellä ei ole kykyä tuottaa sinne todella merkittävää määrää potentiaalisia asiakkaitaan hyödyttäviä sisältöjä. Yksi esimerkki asiakastilin ‘formaatista’ on eräänlainen asiakkaiden oppimisympäristö, josta potentiaaliset asiakkaat saavat kirjautumiskynnyksen jälkeen laadukasta ilmaista eli freemium-sisälötä ja jossa kannattaaa toki olla myös maksullista verkkokurssimateriaalia – premium-sisältöä – tarjolla.


Digitaalisen markkinoinnin työkalut ja toimenpiteet

Ydinviestien ja -sisältöjen tuottaminen

Koska markkinointi digitaalisessa ympäristössä on varsin sisältökeskeistä, on yrityksen ydinviestien kirkastaminen jopa keskeisempää kuin perinteisissä mediakanavissa markkinoitaessa. Kiteytetty viestinnän viitekehys määrittelee nettisivuille sekä kaiken muun sisällöntuoton punaisen langan. Viitekehyksen raketamiseen on olemassa lukematon määrä työkaluja mutta yksi erittäin toimiva malli on 4-dimensional branding model.

Viestinnän tarinallistaminen

Laadukas ja nykyaikainen sähköisen median hyödyntäminen huutaa tarinallista sisältöä. Ihmisten hurmaamiseen on netissä aikaa vain muutamia sekunteja – jopa sekunnin murto-osia – joten tarinan täytyy iskeä otsikosta alkaen. Kiinnostuessaan ihmiset kyllä jaksavat perehtyä asiaan huomattaviakin aikoja, joten ammattimaiseen formuun puettu rautainen ammattisisältö kerää varmasti silmäpareja. Rautaisen ammattisisällön tarinallistamisessa on onnistunut erinomaisesti ainakin Lihastohtori.

Laadukas ja nykyaikainen sähköisen median hyödyntäminen huutaa tarinallista sisältöä

Aitous ja jopa tietynlainen autenttisuus ovat tarinnallistamisen tärkeitä elementtejä. Erinomainen esimerkki tästä aitoudesta ja autenttisuudesta on jo aiemmin mainitsemani Jounin Kauppa, josta tykkää Facebookissa jäätävät 10 % Suomalaisista!

Sähköpostityökalut; Uutiskirjeet ja timeline-viestintä

Uutiskirjemarkkinointi on hyvin matalan kynnyksen keino tavoittaa potentiaalisia asiakkaita, jos yrityksellä on olemassa laadukasta sähköpostirekisteriä. Uutiskirjeen rakentaminen kannattaa toteuttaa huolella, koska erot konversioprosenteissa laadukkaan ja keskinkertaisen uutiskirjeen välillä ovat valtavia. Uutiskirjeen lähettämiseen on käytettävä asianmukaista ohjelmaa (MailChimp ym.), jolla pystytään seuraamaan mm. sitä, ketkä vastaanottajista uutiskirjeen ovat avanneet ja tehneet avaamisen jälkeen haluttuja toimenpiteitä. Näin yrityksen asiakasrekisteriä saadaan ’rikastettua’ ja onnistutaan kohdistamaan raskaammat markkinoinnin sekä myynnin toimenpiteet oikeaan osoitteeseen.

AdWords-, banneri- sekä display-mainonta

Googlen AdWords-mainontaa (SEM) on mahdollista hyödyntää jopa ‘kotikonstein’. Saavutat sillä varmasti merkittäviä tuloksia nollatasoon verrattuna mutta kun haluat mainonnastasi tuloksekkaampaa, kustannustehokkaampaa ja todennäköisesti myös edullisempaa, kannattaa hyödyntää ammattiapua, jolloin muun muassa keskeisimpien avainsanojen – sekä negatiivisten avainsanojen – valintaa kehitetään sekä testataan jatkuvasti ja markkinointisi tuloskunto paranee.

Ammattilaisen avulla AdWords-mainonta on tuloksekkaampaa, kustannustehokkaampaa sekä todennäköisesti myös edullisempaa

Mikäli kuluttajien suuret massat ovat potentiaalista asiakaskohderyhmääsi, niin eri nettisivustoilla toteutettava bannerimainonta voi olla sinua varten. Bannerimainonta ei ole niin kohdennettua kuin AdWords- ja display-mainonta mutta sillä voidaan parhaimmillaan saavuttaa valtava määrä silmäpareja ja se voi toimia erinomaisena keinona brändisi tunnettuuden lisäämiseen.

Display-mainonta tarkoittaa puolestaan sitä, että Google näyttää mainostasi esim. tiettyjen blogien yhteydessä, joissa Google uskoo olevan juuri sinulle potentiaalista asiakaskuntaa. Itse et edes tiedä, missä kaikkialla mainoksesi näkyy mutta tavoitat todennäköisesti potentiaalisia asiakkaitasi huomattavasti kohdennetummin, kuin perinteisellä bannerimainonnalla.

Hakukoneoptimointi – SEO

Useimmat yleisimmistä nettisivualustoista, kuten vaikkapa WordPress, tuottaa suuren osan hakukoneoptimoinnista automaattisesti. Tällöin nettisivujen ylläpitäjän kannattaakin keskittyä ennen kaikkea nettisivujensa sisältöön. Kuten jo aiemmin tuli mainittua, Google tykkää samoista sisällöistä, kuin ihmisetkin. Jos siis potentiaaliset asiakkaasi kokevat nettisivusi hyödyllisisksi, niin näin kokee myös Google.

Kuva 3 Kasvujohtaminen -blogi tarjoaa konkreettiset työkalut myyntibudjetin rakentamiseen, Tapani Määttä
Kasvujohtaminen-blogi tarjoaa konkreettisen työkalun esimerkiksi myyntibudjetin Excel-pohjaa etsiville henkilöille. Siksi Googlekin tykkää!

Chat-asiakaspalvelu

Chat on parhaimmilaan tavoittava ja kustannustehokas myynti- sekä asiakaspalvelukanava. Nykyaikaisilla netinkäyttäjillä chatin käyttö on hyvin matalan kynnyksen keino aloittaa anonyymisti keskustelu asiakaspalvelun tai myynnin kanssa. Asiakaspalvelijan tehtävä on – paitsi olla tavoitettavissa – herättää luottamus, jotta myynti- tai palveluprosessia voidaan jatkaa asiakkaan kanssa henkilökohtaisemmin. Tehokas keino luottamuksen herättämiseen on palvella asiakasta aidosti omalla nimellään, jolloin myös asiakkaan on luontevampaa kertoa oma nimensä sekä yhteystietonsa.

Chat on parhaimmilaan erittäin tehokas myyntikanava

Ab-testaus

Kuvalla ja kuvalla on eroa. Ab-testauksella saadaan selville, millainen sisältö saa asiakkaissa useimmin aikaan haluttua ostokäyttäytymistä. Erot siakkaiden klikkausaktiivisuudessa ja tätä myötä konversiossa voivat olla merkittäviä, jopa useakymmenkertaisia näennäisesti samankaltaisten ratkaisujen välillä. Jopa call-to-action -napin värin muuttaminen sinisestä oranssiksi voi olla merkityksellinen juttu. Tietoa tällaisista etukäteen nyansseilta tuntuvista seikoista saadaan tehokkaasti vain oikein toteutetulla ab-testauksella.

Pop-up -markkinointi

Uusien tuotteiden ja muiden kiinnostavien lanseerausten yhteydessä voidaan pop-up -markkinoinnilla saavuttaa huimia tuloksia. Pop-up -markkinoinnilla voidaan paitsi tuoda haluttuja yksityiskohtia potentiaalisten asiakkaiden tietoisuuteen myös saada aikaan oikeanlaista tärkeyden ja kiireen tuntua ostopäätöksen nopeuttamiseksi.

Oli sisältö missä muodossa tahansa, sisällön laatu ja hyödyllisyys ovat lopulta ratkaisevia seikkoja lopputuloksen kannalta

Jatkuva sisällöntuotto

Laadukasta sisältöä voidaan tuottaa lukemattomilla eri tavoilla. Kirjoitettu sisältö on edelleen erittäin tehokas sisältöformaatti mutta video-muotoisen sisällön ja webinaarien merkitys tulee varmasti nousemaan jatkuvasti. Oli sisältö missä muodossa tahansa, sisällön laatu ja hyödyllisyys ovat lopulta ratkaisevia seikkoja lopputuloksen kannalta.

Olennaista kaikessa sisällössä on se, että sisällöllä tulee olla merkitystä niin tuottajalleen kuin kuluttajalleenkin ja kaikessa sisällössä tulee olla selkeä call-to-action.

Statistiikan seuranta

Oli kyseessä sitten Google Analyticsin, Facebookin, verkkokaupan tai asiakastilin seuranta, on tärkeää, että kertyvää käyttäjädataa analysoidaan, siitä tehdään johtopäätöksiä ja näiden perusteella kehitetään toimintaa jatkuvasti.

Parhaimmillaan digimarkkinointi on tehokasta kasvuhakkerointia, jolla yritys saavuttaa ylivoimaista kilpailuetua

Markkinointi – myös digitaalinen markkinointi – voi olla väärin toteutettuna hapuilua usvassa, jolloin kustannukset eivät varmasti ole oikeassa suhteessa saavutettuihin tuloksiin. Parhaimmillaan digimarkkinointi on kuitenkin tehokasta kasvuhakkerointia, jolla yritys saavuttaa ylivoimaista kilpailuetua!

Millaiset edellytykset pk-yrityksellä tulee olla digitaalisen markkinoinnin järjestämiseksi ja hyötyjen ulosmittaamiseksi?


Digitaalisen markkinoinnin edellytykset ja hankkeiden ulosmittaaminen tuloksiksi

Kasvuhakuisuus ja -halukkuus

Yritys ei voi säilyä kestävästi kasvu-uralla, mikäli yrityksen omistajat ja johto eivät ole täysin sitoutuneita kasvuun. Kasvuhakuisuus ja -halukkuus lähtevät liikkeelle systemaattisista päätöksistä kehittää yrityksen toimintaa haluttuun suuntaan. Yrityksen kestävässä kehittämisessä onnistuakseen yrityksen omistajien ja johdon on varmistuttava, että yrityksen perusrakenteet ovat myös kunnossa oikeista ihmisistä yrityksen kulttuuriin saakka.

Jokainen yritys hyötyy digitaalisen markkinoinnin ratkaisujen kehittämisestä. Itseasiassa, mikäli niitä ei kehitetä, yritys voi menettää hyvin nopeasti saavuttamansa markkina-aseman ja kilpailuedun jääden jalkoihin kilpailussa uusista asiakkaista.

Investointikyky

Matalimman kynnyksen digimarkkinointiratkaisut syntyvät lähes nollabudjetilla. Tämä riittää kuitenkin enää harvoin pitämään yritystä kilpailussa mukana. Satsaamalla vain staattisiin nettisivuihin ilman minkäänlaista digitaalisen markkinoinnin strategiaa tuloksia syntyy vain tuurilla. Yrityksen digimarkkinoinnin investointitarve riippuu tottakai lukemattomista asioista, joihin lukeutuvat muun muassa nykytila, kasvutavoitteet ja kilpailutilanne. Investointitarpeeseen vaikuttaa myös yrityksen oma osaaminen digitaalisen markkinoinnin saralla sekä kyky ja aikaresurssit jatkuvaan sisällöntuottoon.

Oikein toteutettuna digitaalisen markkinoinnin ratkaisujen tuotto on huima perinteisen markkinoinnin ratkaisuihin verrattuna

Jotta yritys voi saavuttaa tuloksia digitaalisen markkinoinnin ratkaisuilla, on sillä oltava halua ja kykyä investoida toimintansa kehittämiseen. Oikein toteutettuna digimarkkinoinnin ratkaisujen tuotto (ROMI tai ROAS) on huima mutta on selvää, että pienempienkin pk-yritysten investoinnit systemaattisten ratkaisujen kehittämiseen liikkuvat vuositasolla kiinteiden ja muuttuvien kulujen summana kymmenissä tuhansissa euroissa. Vain mikroyritystasolla ja maltillisilla kasvutavoitteilla voidaan selvitä yksittäisllä tuhansilla euroilla. Markkinoinnin kehittämisen rahoittamiseen on kuitenkin olemassa useita erilaisia ratkaisuja, joista lisää alla.

Yrityksen tarjooma

Yrityksen tarjoaman ratkaisun on tärkeää olla kunnossa ja oltava skaalattavissa, jos/kun digitaalisella markkinoinnilla saavutetaan merkittäviä tuloksia. Jos yritys ei kykene säilyttämään palvelunsa tasoa ja asiakastyytyväisyys alkaa kärsimään, leviää negatiivinen viesti viraalina vähintäänkin yhtä tehokkaasti kuin mitä yritys on omaa markkinointisanomaansa onnistunut levittämään.

Tuotteistamisen näkökulmasta tarkasteltaessa on tärkeää että yrityksen viestinnän raamit ja ydinviestit, joista yllä puhuttiin, ovat etukäteen tarkkaan mietittyinä sekä mallinnettuina. Näin vältytään kiusallisilta tilanteilta silloin, kun tietty tarina saadaankin viraalina leviämään kulovalkean tavoin. Tässä vaiheessa tulokulmaa – puhumattakaan varsinaisesta ratkaisusta – on vaikeaa enää alkaa muuttamaan radikaalisti.

Rahoituskelpoisuus

Etenkin pk-yritysten on mahdollista hakea merkittävää tukea digitaalisen markkinointinsa kehittämiseen hyvin monesta eri lähteestä. Tekesin, Ely-keskuksen ym. rahoitusmuodot muuttuvat ajoittan mutta linkin takaa ladattavassa oppaassa on esitelty hyvin konkreettisesti, millaisiin tarpeisiin ja millaisessa tilanteessa pk-yrityksen on mahdollista hyödyntää kattavia rahoitusmahdollisuuksia.


Digitaalisen markkinoinnin portaat

Digitaalisen markkinoinnin portaat mallintavat yrityksen tasoa digimarkkinoinnin kehittämisessä ja toteuttamisessa.

Investointitarve nykyaikaisen sähköisen markkinoinnin ratkaisujihin riippuu mm. yrityksen nykytilasta, kasvutavoitteista ja kilpailutilanteesta, Tapani Määttä Kasvujohtaminen
Investointitarve nykyaikaisiin digitaalisen markkinoinnin ratkaisuihin riippuu mm. yrityksen nykytilasta, kasvutavoitteista ja kilpailutilanteesta. Laadukkailla ja systemaattisilla panostuksilla voidaan saavuttaa merkittävää ja kestävää kilpailuetua.

 

Nykyaikaiset digitaalisen markkinoinnin ratkaisut mahdollistavat tehokkaan ja innovatiivisen markkinoinnin niukemmilla resursseilla. Tuottavimmillaan digimarkkinointi on äärimmäisen tehokasta kasvuhakkerointia, jossa potenitaalista asiakasta päästään palvelemaan juuri oikeaan aikaan, juuri oikeassa paikassa Digimarkkinoinnin avulla voidaan buustata yrityksen kasvua ennennäkemättömällä tavalla!

TUTUSTU ARTIKKELIIN: Markkinoinnin johtaminen >>

Lue lisää digitaalisesta markkinoinnista >>

 

Tapani Määttä, LinkedIn

+358 50 302 0753

tapani.maatta@nha.fi

www.nha.fi

 

Lataa hyödylliset johtamisen työkalut käyttöösi täältä.


 

Pyydä yhteydeottoa

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s