Myyntibudjetti

Huolellisesti ja ammattitaidolla laadittu myyntibudjetti on jokaisen yrityksen perustyökalu. Numerot luovat toiminnalle viitekehyksen. Useimmiten kaiken operatiivisen toiminnan suunnittelu lähtee liikkeelle myyntibudjetista.

Myyntibudjetin perustekijöinä toimivat tuotteen tai palvelun myyntimäärä sekä -hinta. Näiden tekijöiden osalta yrityksessä on syytä tehdä huolellista strategista pohdintaa ja pohjatyötä ennen myyntibudjetin laatimista.

Lataa tästä käyttöösi helposti muokattava myyntibudjetti-excel >>

Suurin ja haastavin työ myyntibudjetin laadinnassa on huolellinen taustatyö ja sitä myötä realistisen lukujen hahmottaminen.

Myyntibudjetin taustainformaatio koostuu muun muassa:

  • Edellisen vuoden liikevaihdosta
  • Alan kasvunäkymistä
  • Kilpailuympäristön kehityksestä
  • Panostuksista ja investoinneista myynnin kehittämiseen
  • Yrityksen kasvutavoitteista

Myyntibudjetista kannattaa laatia useampia skenaarioita ja suunnitella toimenpiteet eri skenaarioiden toteutuessa. Kuinka toimitaan tilanteessa, jossa myynti onnistuu odotettua paremmin? Onko yrityksen tuotannolla kykyä vastata kasvaneeseen tilauskantaan? Puolestaan tilanteessa, jossa myyntibudjetin heikoin skenaario toteutuu, on tärkeää tietää, kuinka kulurakenne suhteutetaan vallitsevaan tilanteeseen.

Realistisen myyntibudjetin pohjalta laaditaan lopulta ajalliset ja myyjäkohtaiset osatavoitteet. Löydät täältä laskurin, jonka avulla jaat huolella laatimasi budjetin osatavoitteisiin.

Mikäli koet, että tarvitsevasi apua yrityksesi budjettien laadintaan, ole rohkeasti yhteydessä.

 

Tapani Määttä, LinkedIn

+35850 302 0753

tapani.maatta@nha.fi

www.nha.fi

Pyydä yhteydeottoa